Služby

Naše firma nabízí komplexní služby v oblasti montáže, demontáže či renovace oken až po zednické práce včetně ekologické likvidace oken. Po domluvě je možné individuálně objednat také další služby jako je vyzdívání, zateplovací práce apod... Obraťte se již při objednávce oken také s dotazem na všechny služby, které v souvislosti s výměnou a montáží oken budete potřebovat. Naším cílem je obsloužit každého zákazníka k jeho plné spokojenosti.

MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

Na otvorové výplně budov, tedy na okna a dveře, jsou kladeny stále větší požadavky. Ale ani okno s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi nebo protihlukovou úpravou nezajistí očekávaný výsledek, pokud není správně provedená také montáž. To platí jak pro levnější plastová okna tak pro dražší typy výrobků jako jsou dřevěná okna nebo ještě dražší výrobky z hliníku či kombinace dřevěných oken s hliníkovým opláštěním. Přitom se o montáži oken často mluví jako o něčem jednoduchém, co zvládne téměř každý zručnější člověk. Opak je pravdou, podcenit montáž se nevyplatí, protože důsledky toho se mohou projevit již velmi brzy a jsou nepříjemné zejména v zimních měsících.

 

Základním předpokladem úspěchu je dostatečná příprava. Dokumentace (nejlépe od projektanta) by měla zahrnovat i řešení tzv. připojovací spáry, což je oblast mezi rámem okna a stavební konstrukcí (ostěním), a to po celém svém obvodu, tedy i v parapetní části. U menších projektů, jako je výměna oken v bytě či rodinném domě, se doporučuje detaily projednat s potenciálním dodavatelem.

 

Montáž objednaných doplňků jako jsou parapety, žalizie či sítě proti hmyzu jsou standardně součástí služeb montáže, není-li s objednatelem dohodnuto jinak.

 

Dodržujte zásady !

 • nepodceňte montáž oken
 • nekvalitní montáž může zničit i sebekvalitnější okno
 • jen správně namontované okno přinese úspory a komfort bydlení
 • naprostá většina klientů si objednává nová okna i s montáží 
 • objednat si kompletní služby na míru znamená ušetřit čas, peníze i nervy

DEMONTÁŽ

Demontáž a montáž oken a dveří jsou základní služby, který máme již poměrně výrazně propracovaný. Po demontáži starého okna je přesně usazeno nové okno, které montážníci utěsní. Nyní je okno připraveno k zednickému začištění. Pro demontáž okna a montáž nového okna stačí pouhý 1 metr před oknem a uvolnění přístupové cesty pro přemístění oken.

Většinou je celý proces výměny oken otázkou jednoho dne, u větších staveb nebo tam, kde jsou zednické práce složitější, může být realizace prodloužena o 1-2 dny. Celý proces je pak rozdělen na etapy, nikdy se tak nestane, že by zákazník byl přes noc v bytě bez oken.

 

ZAMĚŘENÍ OKEN

K Vaší zakázce poskytujeme zcela ZDARMA zaměření vybraného produktu přímo u Vás.

 

Zaměřením objektu se rozumí přesné zaměření stavebních otvorů dle dohody s objednatelem, technikem firmy. Toto zaměření se provádí po písemném odsouhlasení cenové nabídky a v případě uzavření smlouvy o dílo je zdarma v ceně díla.

 

Pokud se v jakémkoliv případě objednatel po zaměření objektu rozhodne, že následnou smlouvu o dílo se zhotovitelem neuzavře, je zhotovitel/proveditel zaměření, oprávněn fakturovat částku 6.000 Kč + 12 Kč/za 1 km bez DPH za provedené práce a marný výjezd zaměřovacího technika. (toto se nám však zase tak často nestává, ale i tak bychom na tento fakt rádi upozornili, jelikož si naší práce ceníme a neradi bychom jí plýtvali pro někoho, kdo spekuluje a nejedná férově)

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

Zednické začištění je určeno zejména pro rekonstrukce. Tedy když potřebujete, aby okno bylo načisto zabudované. U novostaveb se začištění ostění při osazení oken neprovádí, vše se řeší celkovým omítnutím stěn i špalet kolem oken.

Pokud vyměňujete okna, doporučujeme objednat si i kompletní zednické začištění. Výsledek je pak skutečně čistou prácí. Materiál pro zednické začištění jako dodavatel zajišťujeme.

 

Rozlišujeme tyto typy zednického zapravení

 • zednické zapravení po zdvojených oknech (REKORD-DO ROVNA)
 • zednické zapravení po zdvojených oknech (REKORD-DO ŠIKMA)
 • zednické zapravení po špaletových (kastlových) oknech polystyrenem (KASTL-POL)
 • zednické zapravení po špaletových (kastlových) oknech porobetonovým systémem (KASTL-YTONG)

 

Zednické práce zahrnují tyto jednotlivé úkony

 • ošetření přesahující pěny
 • začištění větších otvorů hrubou omítkovou směsí či polystarenovou deskou 
 • povrchovou úpravu pomocí jemné omítkové směsi
 • začištění venkovní spáry do 5mm (omítkovou směsí u větších spár po dohodě se zákazníkem, nebo akrylovým tmelem u spár malých)

LIKVIDACE ODPADU

Naše firma většinou zajistí odvoz starých a už nepotřebných oken i dveří na firemní shromaždiště odpadů. Na tomto místě jsou všechny odpady důsledně tříděny a dále zpracovávány tak, jak to vyžaduje obsáhlý Zákon o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.). Určitě tuto službu doporučujeme využít.

 

Co obsahuje ekologická likvidace starých oken a dveří?

Pokud si u nás službu zvozu stavebního odpadu 170 904 sjednáte, její součástí je transport demontovaných částí původních oken a dveří včetně stavební suti a obalových materiálů do kontejneru, nebo přistaveného vozidla, a její následná ekologická likvidace. Cena za 1 tunu takového odpadu se pohybuje v rozmezí od 4.000 - 6.000 Kč dle místa demontáže + doprava (ceny bez DPH)

Přiložené dokumenty

Zákon o odpadech 185/2001 sb.pdf

DOPRAVA

Dopravu a rozvoz oken, dveří a vrat až k zákazníkovi zajišťujeme speciálně upravenými, nákladními a dodávkovými vozidly. Montážníci pak již zajistí bezpečné odnesení výrobků k místu výměny, a to tak aby nedošlo k jejich poškození.

 

 • Veškeré výrobky přepravujeme profesionálně zabalené na nákladních vozech vybavených speciálně pro přepravu oken a dveří.
 • Okna i dveře je nutné přepravovat (skladovat) ve vertikální poloze, jednotlivě (na speciálních stojanech) nebo ve 2-3 vrstvách (na tzv. sloupkových paletách).
 • Místa skladování by měla být suchá a větraná, chráněná před atmosférickými srážkami.
 • Ložná plocha i boční strany přepravního prostředku musí být čistá a nesmí obsahovat ostré výstupky, aby nedošlo k poškození výrobku.
 • Výrobky jsou složeny tak, aby plocha křídel byla rovnoběžná s osou jízdy a připevněny do středu ložné plochy pomocnými bezpečnostními pasy k zajištění jejich stability proti případnému posunu během přepravy.

CENY OKEN A FINANCOVÁNÍ

Nejlevnější okna a dveře se ve výsledku často prodraží, zejména s ohledem na nižší funkčnost a nutnost oprav. Okna a dveře naší firmy oproti tomu vynikají svou kvalitou za dobrou cenu. 

 

Ceny oken závisí zejména na těchto aspektech

 

 

Způsoby financování

Jednáme vždy férově a proto Vám nabízíme možnosti financování, které volíte nejčastěji. Samozřejmostí je také možnost individuálního plánu financování, který závisí na oboustranné dohodě.  Budete-li mít jakýkoliv dotaz, nebo se budete chtít jen zeptat na další možnosti financování, napiště nám na obchod@oknasvunidreva.cz 

 

Záloha 100%

Nejčastějším způsobem, který u nás zákazníci využívají je platba formou 100% zálohy předem, kde jako bonus nabízíme atraktivní slevu v podobě skonta ve výši od 1% do 2% s celkové ceny výrobků (mimo služby). 

 • Cena za výrobky do 250.000 Kč bez DPH po slevě = skonto 1% z ceny výrobků
 • Cena za výrobky nad 250.000 Kč bez DPH po slevě = skonto 2% z ceny výrobků

 

Záloha 80% - 20%

Další možností financování je záloha 80% - 20%, kdy objednatel uhradí do 3-dnů od podpisu SOD zálohu ve výši 80% z celkové ceny s DPH a zbytek 20% uhradí po montáži (podpis předávacího protokolu) se splatností faktury 10-dní. Při této volbě neposkytujeme možnost skonta jakožto další významné slevy.

 

Záloha 70% - 20% - 10%

Tuto možnost využíváme především u stavebních firem se kterými obchodujeme poprvé, nebo u nových klientů, kdy cena za okna přesahuje částku 500.000 Kč a výše. Objednatel uhradí do 3-dnů od podpisu SOD zálohu ve výši 70% z celkové ceny s DPH, 20% zálohu uhradí 14-dní před expedicí oken a zbytek 10% uhradí po montáži (podpis předávacího protokolu) se splatností faktury 10-dní.

 

 

Příklad financování v praxi u varianty záloha 100%

Zálohová faktura bude uhrazena v hodnotě 100% z ceny smlouvy o dílo, nejpozději však do 3-dnů od podpisu této smlouvy. (zaplacením zálohové faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele).

 

Termín expedice oken s uvedením termínu možné montáže, bude upřesněn do 5-dnů od zadání podepsané smlouvy do výroby formou e-mailu.

 

Zhotovitel zajistí montáž výrobků,  které jsou předmětem smlouvy o dílo

 

Daňová faktura s rekapitulací uhrazených záloh, proběhne do 14-ti dnů od převzetí díla předávacím protokolem a bude zaslána mailem, na požádání poštou.

 

SERVIS

Víte, že o svá okna musíte pravidelně pečovat, abyste tak zamezili jejich zhoršujícímu se technickému stavu i vnějšímu vzhledu? Vašim oknům byste měli dopřávat pravidelný servis. Díky kontrolám tak Vašim oknům prodloužíte jejich životnost. I proto je lepší se spolehnout na odborníky, kteří vědí, co Vaše okna potřebují.

 

Proč pravidelný servis?

Pravidelný servis prodlouží životnost Vašich oken. Okna jsou pečlivě zkontrolována odborníky, a to jak jejich vzhled, tak funkčnost. Případné poruchy, vady a poškození jsou lokálně odstraněny. Pohyblivé části jsou promazány a proběhne také kontrola těsnění. 

 

Díky pravidelnému servisu můžete předcházet závažnějším vadám, které by následně znamenaly rozšířenější opravy či renovaci. Zanedbání kontroly stavu oken může vést v závažných případech až k nutnosti jejich výměny. Díky pravidelným servisním kontrolám tak ušetříte peníze, které byste jinak museli investovat do náročnějších oprav či koupě nových oken. Vzniklé drobné závady se totiž dají lehce odstranit, pokud jsou odhaleny včas. Tyto opravy jsou také mnohem méně stavebně náročné, takže ušetříte čas a nepříjemnosti spojené se složitějšími rekonstrukcemi. Navíc díky odbornému servisu prodloužíte životnost i funkčnost Vašich oken.

RENOVACE A OPRAVY OKEN

Víte, že Vaše ne už příliš funčkní eurookna nemusíte hned měnit za nová? Často postačí pouze renovace oken či modernizace eurooken, která přinese stejné výsledky a zároveň se ušetříte náročných stavebních prací, které by Vás čekaly při výměně oken a také snížíte finanční náklady, protože renovace eurooken je ekonomicky mnohem výhodnější. 

 

A jak taková renovace eurooken probíhá? Vše záleží na stavu Vašich oken před renovací a opravami. Zda potřebujete pouze opravit vnější vzhled či okna kompletně zrenovovat. Renovace se provádí v případě mechanického poškození, poškození přírodními vlivy, jako například krupobitím, vlhkostí, ale také v případě špatné funkčnosti či netěsnění oken. 

 

Provádíme kompletní servis a renovace oken, který začíná již počáteční konzultací a kompletní kalkulací ceny. Následně okna zbavíme starého nátěru, opravíme vady a poškození, v případě potřeby okna přesklíme, vyměníme těsnění či kování a okna natřeme novým lakem. Provádíme tlakové lakování oken, takže je zaručena kvalita a perfektní výsledný vzhled Vašich oken. Nakonec okna zasadíme zpět, kde budou pokračovat v plnění své funkce. Tentokrát však již v plné síle. 

Zvažte, zda je potřeba Vaše okna měnit, případně nás kontaktujte, abychom mohli společně zkonzultovat Vaši situaci.

 

Proč renovovat?

 • Finanční úspora - náklady na renovaci jsou výrazně nižší, než při pořízení nových oken.
 • Únik tepla - ztráty tepla se renovací sníží až na polovinu. Ušetříte tak navíc za energie.
 • Manipulace - okna jdou lehce zavírat a snáze se ovládají, snadno se udržují a lépe fungují.
 • Stavební úpravy - nejsou potřeba. Obejdete se bez nepořádku a nutnosti bourání.
 • Vlhkost - po renovaci se okna nerosí a nepromrzají, rámy proto nemusíte natírat tak často.
 • Vzhled - zachování původního vzhledu oceníte nejen u nemovitostí v památkových zónách.
 • Hluk - výměnou skel za skla izolační ušetříte na teple a zároveň snížíte hlukový dopad.
 • Životnost - renovací prodloužíte životnost oken, rámů i parapetů.

 

Kdy dřevěná okna opravovat?

Koupili jste dům nebo byt s poškozeným nátěrem oken, nebo jste jen zapomněli okna správně udržovat a právě jste zjistili, že by zasluhovala vyměnit? Vaše nepříliš funkční eurookna s námi ale nemusíte ihned měnit za nová. Často totiž postačí okna pouze šetrně renovovat a prodloužit tak jejich životnost. Oprava oken přinese stejné výsledky jako pořízení nových, ale vy budete ušetřeni náročných stavebních prací, které by Vás při výměně oken za nová čekaly, a také snížíte finanční náklady, protože renovace eurooken je ekonomicky mnohem výhodnější. Renovace Vašim oknům vrátí původní vzhled a funkčnost.

 

Průběh renovace

Zajímá vás, jak taková renovace eurooken probíhá? Vše záleží na stavu Vašich oken před renovací a před zahájenými opravami. Mnohdy postačí renovovat pouze vnější vzhled oken, jindy je poškození natolik závažné, že je nutná celková oprava. K renovaci se přistupuje v případě mechanického poškození, v případě poškození přírodními vlivy, jako například krupobitím, působení vlhkostí, ale také v případě špatné funkčnosti či netěsnění oken.

 

Provádíme kompletní servis oken. Nabízíme Vám odbornou konzultaci, diagnostiku zjištěných vad s návrhem vhodného řešení na míru, zpracování cenové nabídky a následnou renovaci v předem dohodnutém rozsahu. Pokud poškození není nijak závažné, provedeme pouze lokální opravy včetně nanesení nového laku. Pokud jsou okna ve špatné kondici, přistoupíme k celkové renovaci.

Nejprve je zbavíme starého nátěru, obrousíme, poté opravíme vady a poškození, v případě potřeby okna přesklíme, vyměníme těsnění či kování a okna natřeme novým lakem. Provádíme tlakové lakování oken, takže je zaručena kvalita a perfektní výsledný vzhled Vašich oken. Nakonec okna zasadíme zpět. Vy se budete radovat z nového vzhledu Vašeho domu a renovovaná okna budou plnit svou funkci v plné síle po řadu dalších let.

 

Zvažte, zda je potřeba Vaše okna ihned měnit za nová, nebo zda se nespokojíte s jejich renovací. Neváhejte nás kontaktovat a obrátit se na nás s jakýmkoliv dotazem. Rádi s Vámi Vaši situaci zkonzultujeme.