Pro energeticky nenáročné domy a stavby

Běžné a dříve postavené ("standardní") domy vykazují dle současných norem roční spotřebu energie na vytápění mezi 80 – 150 kWh/m². V porovnání s tím jsou nízkoenergetické domy se spotřebou mezi 15 až 50 kWh/m² opravdu velice úsporné. Navíc ještě úspornější pasivní domy spotřebují pouze 5 až 15 kWh/m² a aktivní domy dokonce vyrobí více energie než spotřebují. Tato řada eurooken směřuje svými parametry dnes již spíše do staveb s nízkým požadavkem na tepelnou propustnost oken, avšak cílí na finanční nenáročnost. Pokud potřebujete okna na chatu, kde byste chtěli mít kvalitní dřevěná okna, pak jsou tyto profily pro Vás tou správnou volnou. Vybírejte z níže doporučených profilových systémů.

 

 

CO JE TO STANDARDNÍ DŮM?

Od osmdesátých let minulého století se postupně stále více mluví o tom, že nově postavené či opravené domy mohou být, pokud jde o jejich co možná malou energetickou náročnost, mnohem lepší, než jsou domy doposud nejběžnější. V této souvislosti se užívá řada leckdy matoucích označení. Jen jediné z těchto označení má jednoznačný, již druhé desetiletí ustálený význam: pasivní dům. To je vlastně jediný skutečný, neměnný, osvědčený a světově uznávaný standard.

 

 

DOMY ODPOVÍDAJÍCÍ DOBOVÝM ZVYKLOSTEM

Proč se ale jako „standardní“ u nás označují domy, které v ohledu potřeby tepla a elektřiny žádné dobré příklady nedávají? Jedno oprávnění to mít může: předpokládá se u nich, že byly postaveny či opraveny podle pravidel platných v té době, tj. podle norem. Normy se jinak označují jako standardy. Takové domy tedy mají odpovídat standardům v oné době vyžadovaným, tj. těm, jejichž dodržení mají sledovat např. stavební úřady. Domy, které ani ony minimální požadavky na své energetické vlastnosti, jak je v té době nějaké normy udávaly, nesplňují, lze nazvat substandardní. Lze odhadovat, že takových může být nemalá část existujícího počtu budov – požadavky norem nemusel splňovat ani jejich projekt, spíše ale jde o případy, kdy ani nevysoké požadavky projektu nebyly při stavbě naplněny, tj. stavby obsahují neplánované chyby. 


Normy se s léty mění, požadují stále nižší úniky tepla z budov ven, a tak by bylo označení „standardní dům“ nutné doplnit vždy také údajem, který že to standard měl onen dům splňovat (alespoň z kterého roku). A taky zvážit, jestli jej skutečně splňuje. Výmluvnější označení by snad bylo „dům odpovídající dobovým zvyklostem“

 

 

 

BĚŽNÝ STANDARDNÍ DŮM

 

VENKOVSKÁ CHATA

 

ŠKOLY / KOMERČNÍ OBJEKTY

 

Poptejte dřevěná okna v našem novém KONFIGURÁTORU s průvodcem a získáte kalkulaci na nová okna s certifikátem původu.